Giỏ hàng

Tất cả sản phẩm

268,000₫
250,000₫
COMBO EAT FRESH
-18%
138,000₫ 168,000₫
COMBO Special Mix
-14%
188,000₫ 219,000₫
COMBO 5 Loại Rau Củ
-14%
138,000₫ 160,000₫
COMBO 4 Loại Trái Cây 248K
-14%
248,000₫ 290,000₫
COMBO 4 Loại Trái Cây 358K
-16%
358,000₫ 425,000₫
COMBO 3 Loại Trái Cây 258K
-14%
258,000₫ 300,000₫
COMBO 3 Loại Trái Cây 298K
-18%
298,000₫ 363,000₫
342,000₫
115,000₫
165,000₫
115,000₫
188,000₫
420,000₫
115,000₫
45,000₫
68,000₫
COMBO ỔI 99k
-27%
99,000₫ 135,000₫
128,000₫
55,000₫