Giỏ hàng

Trái Cây Cansy's Garden Trên Bàn Ăn Tổng Thống Hàn Quốc

Trong đợt sang thăm Việt Nam của Tổng Thống Hàn Quốc vào tháng 06 năm 2023, sản phẩm của Cansy's Garden đã vinh dự được trở thành 1 trong những món tráng miệng được lên bàn ăn của Tổng Thống và Phu Nhân